Privacyverklaring


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

HM designsanitair kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van HM designsanitair en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HM designsanitair verstrekt HM designsanitair kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

WAAROM HM DESIGNSANITAIR GEGEVENS NODIG HEEFT

HM designsanitair verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan HM designsanitair uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG HM DESIGNSANITAIR GEGEVENS BEWAART

HM designsanitair bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

HM designsanitair verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van HM designsanitair worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. HM designsanitair gebruikt deze informatie om de werking van de website

Te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

HM designsanitair maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van HM designsanitair bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan HM designsanitair te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. HM designsanitair heeft hier geen invloed op.

HM designsanitair heeft Google geen toestemming gegeven om via HM designsanitair verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hmdesignsanitair.nl

HM designsanitair zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

HM designsanitair neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HM designsanitair maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HM designsanitair verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HM designsanitair op via info@hmdesignsanitair.nl www.hmdesignsanitair.nl is een website van HM designsanitair en is als volgt te bereiken:

Adres: Watermanstraat 106, 7324 AK, Apeldoorn
Inschrijvingsnummer KvK: 61035319
Telefoon: 06 - 13561548
E-mailadres: info@hmdesignsanitair.nl